page_banner
Vi är en tillverkare avväderbeständiga telefoner. Nödtelefonerär en integrerad del av alla transportkommunikationssystem och är utformade för att hantera nödsituationer.Oavsett om det är en tunnel eller en järnväg kan nödsituationer inträffa oväntat, och omedelbar kommunikation är avgörande för snabb respons och räddning.Genom att användavattentäta telefoner, kan transportmyndigheter upprätta en säker och direkt kommunikationslinje med passagerare, förare eller underhållspersonal i en nödsituation.