page_banner
Inom olje- och gasindustrin till havs är effektiva och pålitliga kommunikationssystem avgörande för att säkerställa säkerhet, produktivitet och effektivitet i verksamheten. En av nyckelkomponenterna i OIL & GAS COMMUNICATIONS telefonsystem ärexplosionssäker telefon.Den här sortenATEX telefonDesignad för användning i farliga miljöer, den här telefonen är byggd för att tåla extrema förhållanden och skydda mot eventuella gnistor eller explosioner.